Trực thăng bay thấp đưa ngư dân đột quỵ về đất liền


Hãy đăng nhập để trả lời