Đại biểu Quốc hội: 'Thanh tra nhân dân là chế định cực kỳ hình thức'


Hãy đăng nhập để trả lời