Âm đạo, buồng trứng, tử cung không phát triển


Hãy đăng nhập để trả lời