Đang chạy, xe container leo lên dải phân cách rồi tông trụ điện cao thế


Hãy đăng nhập để trả lời