'Phụ nữ có lúc quên sức mạnh lớn nhất là sự dịu dàng'


Hãy đăng nhập để trả lời