Cà Mau: 2 phó giám đốc công an tỉnh được thăng quân hàm đại tá


Hãy đăng nhập để trả lời