Người dân bất bình vì nước máy bẩn, có mùi tanh


Hãy đăng nhập để trả lời