Dị tật ở cơ quan sinh dục có thể do suy tuyến yên


Hãy đăng nhập để trả lời