Mỹ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về eo biển Đài Loan


Hãy đăng nhập để trả lời