Hy hữu: Răng rớt vào đường thở trong lúc súc miệng


Hãy đăng nhập để trả lời