Thủ lĩnh cấp cao của IS bị bắt trong chiến dịch của Mỹ ở Syria


Hãy đăng nhập để trả lời