Trung Quốc ủng hộ tăng cường hợp tác chiến lược với Nga, Mỹ phản ứng


Hãy đăng nhập để trả lời