Trạm thu phí 'nhầm chỗ' Bắc Thăng Long - Nội Bài sẽ chưa di dời


Hãy đăng nhập để trả lời