2 CSGT bị tạm dừng hoạt động tuần tra 1 tuần để nghiên cứu tài liệu


Hãy đăng nhập để trả lời