Chiến sự ngày 113: Các lãnh đạo châu Âu ủng hộ Ukraine gia nhập EU


Hãy đăng nhập để trả lời