Đắk Lắk: Gió lốc làm sầu riêng ngã đổ hàng loạt, thiệt hại 500 tấn quả


Hãy đăng nhập để trả lời