EVN lo thiếu nước phát điện khi xả thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La


Hãy đăng nhập để trả lời